RPG Игри

RPG Игри

Некои игри кои се креирани со RPG Maker, треба RTP (Runtime Package).
Во датотеката подолу ќе најдете неколку RTP пакети.
Се разбира дека треба да знаете кој пакет се совпаѓа со вашата игра, ве молиме проверете ја датотеката за читање на играта.
Сметаме дека најлесно е да ги инсталираме сите пакети и да заборавиме на пребарувањата.