Животот со Марија - не е ништо, туку сон

Добра госпоѓица Госпоѓица, Моли? Ум, не ... Мај, Марон ... Марија. Нели, тоа е тоа Здраво, повторно гејмерите, тоа е вашиот жител на диви луѓе и обожаватели на Hearts тука да споделат уште еден убав ден во многу измислена населба.

Може исто така да како што се: